Rekonstrukce fasády rodinného domu v Žitavské ul. Liberec

Zateplovací systém – Montáž polystyrenu, spodní patro drážkovaný profil,
montáž zdobných říms a ozdob, montáž armovací vrstvy,
štukování a nátěr silikátovou barvou.
Zednické práce – Reprofilace říms a ozdob, omítání stěn, štukování a nátěr stěn.
Obnova sádrových odlitků.
Klempířské práce – oplechování soklu, říms a parapetů.
Tesařské konstrukce – výměna poškozených dřevěných prvků v hrázdění, doplnění a oprava.
Ostatní práce – nátěr oken, podhledů a dřevěného hrázdění, renovace vstupních dveří.

Podobné reference